Освітні програми у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї

Працівники музею розробили і пропонують такі лекції: – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tokm.com.ua/lektsiji/tematyka-lektsij.html