Освітній цикл «Поляки у Києві»

Перші згадки про перебування поляків у Києві сягають XI–XII століть, що було цілком закономірним з огляду на певну етнічну та культурну спорідненість поляків з українцями та на географічну близькість двох країн. Долі українського та польського народів сплелися в топографії київських вулиць. Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття польська спільнота Києва, хоча й не була досить великою, створила один із найміцніших осередків польської ідентичності. Завдяки діяльності киян-поляків у місті постав дуже важливий центр національного життя. Саме цього періоду стосуватимуться лекції освітнього циклу «Поляки у Києві» співорганізатором якого є Польський інститут у Києві – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nmiu.com.ua/anonsy-museum/896-osvitnii-tsykl-poliaky-u-kyievi-16-30-veresnia