Обласна краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження» (до 25-ї річниці Незалежності України)

Миколаївський обласний краєзнавчий запрошує науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів, істориків-краєзнавців, пам’яткоохоронців, співробітників музеїв і фахівців в галузі музейної справи до участі в обласній науковій конференції, присвяченій 25-річчю Незалежності України«ІСТОРІЯ. ЕТНОГРАФІЯ. КУЛЬТУРА. НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»(до 25-ї річниці Незалежності України), яка відбудеться20-21 жовтня 2016 року. Серед основних тематичних спрямувань:навчально-виховний аспект у роботі музею; значення музею у сучасному інформаційному суспільстві – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.museum.mk.ua/poperedni-vistavki/105-kh-mikolajivska-oblasna-kraeznavcha-konferentsiya-istoriya-etnografiya-kultura-novi-doslidzhennya