Науково-методологічний семінар з історії освіти

Запрошуємо взяти участь у роботі науково-методологічного семінару з історії освіти «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри», який відбудеться 23 жовтня 2018 року в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського. Метою проведення семінару є осмислення сучасних і розроблення нових підходів до здійснення досліджень з історії вітчизняної та зарубіжної освіти, сприяння науковцям у реалізації дослідницьких завдань для одержання нового історико-педагогічного знання, популяризація історії освіти/педагогіки як важливого складника фахової підготовки освітян, підвищення їхньої кваліфікації. Напрями роботи семінару: історіографія дослідження й джерельна база – спільне та відмінне; історіографія досліджень української історії освіти: кваліфікаційні ознаки й сутнісні характеристики; провідні тенденції зарубіжної історіографії розвитку освіти (країнознавчі та мовні чинники); експертна оцінка освітніх інновацій засобами історіографії освіти – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Informlist_2018.10.23.pdf