Науково-краєзнавча конференція «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2018»

Бахмутський краєзнавчий музей запрошує до участі у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2018», яка відбудеться 27-28 лютого 2018 року в приміщенні КЗК«Бахмутський краєзнавчий музей». Напрями роботи конференції: історична регіоналістика в структурі сучасного історичного знання; бахмутський край з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.; регіональна історія в контексті державотворчих процесів ХХ – початку ХХІ ст.; регіональна ідентичність: соціально-економічні, етнічні, релігійні, культурні аспекти; музеї та музейна справа в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/40294