Науково-краєзнавча експедиція «Народне музейництво Закарпаття: здобутки і перспективи»

14-16 червня 2018 року відбулася науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців України «Народне музейництво Закарпаття: здобутки і перспективи».Її метою стало вивчення громадської ініціативи у збереженні історико-культурної спадщини краю та ролі громади у створенні скансенів, привернення уваги до громадських музеїв як соціокультурних центрів громадського життя області та країни, і, водночас, індикаторів формування громадянського суспільства – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=11595#more-11595