Наукова конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри»

17–18 травня 2019 року в Одеському національному морському університеті відбудеться VII Міжнародна наукова конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри». Порядок роботи конференції передбачає проведення круглого столу «Мова, Церква, Герої: проблеми та досвід на шляху до євроінтеграції» та секційні засідання: «Історія народів та етносів Півдня України у часи імперій, тоталітаризму, демократії»; «Проблеми української та іноземної термінології і термінографії, мовні взаємовпливи»; «Роль архівних установ, музеїв та виставок у збереженні та популяризації культурно-історичної спадщини»; «Краєзнавство і туризм, природні, соціально-економічні та культурно-історичні складові».
– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=13565#more-13565