Наукова конференція «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій»

У Харківському історичному музеї імені М.Ф.Сумцова в рамках щорічних Сумцовських читань відбулася наукова конференція «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвячена 165-річчю від дня народження М.Ф.Сумцова. Сумцовські читання, започатковані у 1995 році, щорічно проводяться у музеї на честь видатного вченого і громадського діяча, академіка Миколи Федоровича Сумцова, який став фундатором і першим директором заснованого у 1920 році у Харкові Музею Слобідської України імені Г.С.Сковороди, перетвореного пізніше у Харківський історичний музей. Конференція, присвячена актуальній проблематиці музейного будівництва, провідним тенденціям історичної науки та музеєзнавства.

– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.kh.ua/news/news.html?title=U-muzei-vidbulasia-naukova-konferentsiia-Muzei-u-hlobalnomu-sviti-innovatsii-ta-zberezhennia-tradytsii