Наукова конференція «Микола Костомаров і Україна»

У 2017 році Україна відзначає 200-річчя від дня народження відомого вченого, письменника, громадського діяча Миколи Костомарова. Інститут історії України НАН України та Ніжинський державний університет ім.Миколи Гоголя проводить міжнародну наукову конференцію на тему: «Микола Костомаров і Україна». Передбачається обговорення таких проблем: М.Костомаров — український історик, археограф, фольклорист та етнограф; Історіософія М.Костомарова; М.Костомаров та українське державотворення; джерелознавчі та історіографічні проблеми сучасного костомаровознавства; М.Костомарова — письменник і мовознавець; слов’янофільство М.Костомарова; внесок М.Костомарова у розвиток педагогічних наук – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://history.org.ua/uk/post/1871М. Костомаров