Наукова конференція «Віковий і соціальний портрет музейного відвідувача»

21 червня 2019 року відбудеться наукова конференція Національного музею історії України «Віковий і соціальний портрет музейного відвідувача». Передбачено такі напрями роботи конференції: теоретичні концепції та практичний досвід дослідження музейної аудиторії; комунікація музеїв та відвідувачів в сучасному інформаційному суспільстві; форми та методи роботи з різновіковими групами відвідувачів; місія музею у соціальній інтеграції вразливих категорій населення; інклюзія в музеї. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nmiu.com.ua/anonsy-museum/1258-21chervnia-vidbudetsia-naukova-konferentsiia-vikovyi-i-sotsialnyi-portret-muzeinoho-vidviduvacha