Навчальні програми з освітянського музейництва

  1. Юні екскурсоводи. (Кучмай Г. М.) // Програми для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів / Кол. укладачів; За ред. Д. Г. Омельченка. – К.: ІЗМН, 1996. – 124 с.
  2. Юні музеєзнавці. (Л. Є. Пронкіна). // Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / За заг. ред. Ю. В. Штангея– К.: ІЗМН, 1996.– 368 с.
  3. Шкільний краєзнавчий музей. (Програми для педінститутів). (Обозний В., Бабкова С.). – К.: Інститут системних досліджень МОН.– 1993. – 38 с.