Міні-музей одного предмета

Стимулювати у дітей інтерес до предметів, що їх оточують, викликати бажання експериментувати з ними – досить складна, але водночас захоплива справа. Особливо, якщо одному предмету присвячено цілу музейну експозицію. У публікації «Міні-музей одного предмета» авторів – Лідії Бойко, Ольги Гузь та Наталії Чудовської розкрито його сутність як динамічного предметно-розвивального середовища – для цілісного пізнання дітьми певного предмета побутового вжитку. Описано особливості експозиції міні-музею та прийоми організації самостійної пізнавальної діяльності дошкільників у ньому. Розглянуто міні-музей як складову проектної діяльності, зокрема подано орієнтовні види роботи для календарного планування щодо реалізації проекту «Гудзик». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pedrada.com.ua/mcfr-osvita/our_publications/2013/08/219294/mini-muzejj_odnogo_predmeta/