Міжнародна наукова конференція «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи»

Наприкінці вересня 2018 року кафедра археології та етнології України Факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечниковапроводить Міжнародну наукову конференцію«Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи»,присвячену 25-річчю кафедри. В рамках конференції відбудуться також:науково-практичний семінар «Археологічний й етнографічний туризм та музейництво: сучасні виклики та перспективи розвитку»та круглий стіл «Матеріальна та нематеріальна культурна спадщина у сучасному освітньому просторі Південно-Східної Європи» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archaeology-ethnology.onu.edu.ua/?p=2394