Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у системі історичного знання

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у 36-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Краєзнавство у системі історичного знання (до 10-річчя Центру краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька)» Конференція відбудеться 7 грудня 2018 р. на історичному факультеті ХНУ імені В.Н.Каразіна– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tronkocentr.karazin.ua/uk/36-j-mizhnarodnij-krayeznavchij-konferentsiyi-molodih-uchenih-krayeznavstvo-u-sistemi-istorichnogo-znannya-10-richchya-tsentru-krayezn