«Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини»

Міжнародна науково-практична конференція«Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності» відбудеться у Київі 07-08 червня 2018 року. Мета – визначення сучасного стану реставрації пам’яток Музейного фонду України, визначення рівня реставраційного забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини, дослідження проблем розвитку реставраційної галузі у контексті музеєзнавства.Серед напрямів роботи конференції – «Музеологія (теорія та історія музеології, історіографія, методологія та методи музеологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини)» та«Музеєзнавство (теорія та історія розвитку музейної справи, музейні установи та музейна діяльність, збереження культурної спадщини, проблеми міжнародних музейних систем та глобального розвитку)» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/nadiya.kuksa/posts/1806173029456343