«Музей староукраїнської книги»

Експозиція цього музею знайомить з українською книгою ХV-ХVІІІ ст. – рукописами та інканабулами, першодруками, висвітлює історію українських друкарень. Серед експонатів – дофедорівський кириличний друк – Вузькошрифтове Євангеліє, Апостол, Буквар та Острозька Бібілія Івана Федоровича, Требник Петра Могили; гравюри українських митців – Іллі, Діонісія Сінкевича, Никодима Зубрицького, Євстахія Завадовського та ін. Цікавою є карта Галичини, Лодомерії і Буковини, робота над створенням якої тривала 20 років – з 1772 до 1792 рр., зразки давньої української гравюри. Один із залів експозиції відтворює інтер’єр середньовічної друкарні з давнім друкарським верстатом і палітурним пресом (І пол. ХVІІ ст.) .– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lvivgallery.org.ua/museums/muzey-staroukrayinskoyi-knygy