«Музей – платформа суспільного діалогу»

Львівський історичний музей запрошує взяти участь у науковій конференції «Музей – платформа суспільного діалогу» до 125-річчя заснування Музею. Конференція відбудеться 5 жовтня 2018 року. Конференція має на меті об’єднати зусилля музейників у висвітленні найактуальніших проблем музеєзнавства, музейного менеджменту, вивченні історії фондових колекцій,  розробці нових напрямів науково-дослідної, науково-експозиційної та науково-освітньої роботи. До розгляду пропонуються питання: діячі музейної справи; формування колекцій, історія створення експозицій, відділів; науково-дослідна робота музеїв: нові напрямки дослідження; каталогізація, наукове опрацювання музейних колекцій; експозиційна-виставкова діяльність музеїв на сучасному етапі; музей і відвідувач: проблеми музейної педагогіки – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lhm.lviv.ua/exhib/209.html