Музейна освітня програма до Днів Америки у Львові

26-27 травня 2016 року у Львові, на базі Державного природничого музею НАН України, в рамках Днів Америки у Львові, відбудеться два семінари з проблем: «Актуальна цифрова культурна спадщина» та «Безпечний музей: управліннями ризиками і можливостями», які є відповіддю на зростаючі потреби спільнот у трансформації культурної сфери України на більш відкриту, самодостатнішу, безпечнішу, динамічнішу, чутливішу систему – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/37337