Методологічний семінар відділу історії України ХІХ — початку ХХ ст.

Відділ історії України ХІХ – початку ХХ століття Інституту історії України НАН України відновлює практику проведення методологічних семінарів. Методологічний семінар – це інтелектуальний майданчик відділу історії України ХІХ – початку ХХ століття Інституту історії України НАН України, де вільно обговорюються актуальні питання історії суспільної думки, розвитку соціально-економічних процесів, громадських рухів, які зумовили трансформацію суспільства. Цьогорічний цикл засідань семінару присвячений проблемам формування та еволюції інститутів місцевого, етноконфесійного, станового, професійного самоврядування в Україні у модерну добу – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://history.org.ua/uk/post/42836