Методичний посібник «Музейний маркетинг»

Національний музей історії України підготував та видав перший український методичний посібник «Музейний маркетинг». Його автором став провідний науковий співробітник нашого музею — Андрій Бойко-Гагарін. Посібник містить детальну інформацію про сучасні напрямки розвитку музейного маркетингу, починаючи від власне створення відділу маркетингу, вивчення запитів та зацікавлень сучасних музейних відвідувачів і розробки маркетингового плану до освоєння принципів фандрайзингу, співпраці з туристичними підприємствами та популяризації музею в ЗМІ – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/38295