ЛітМузей як культурний хаб

Харківський літературний музей підготував і пропонує інтерактивні музейні програми: філософське торбознавство імені Григорія Сковороди «Мандри світами», «Іван Котляревський та його «Енеїда», «Модний шпацір «Енеїдою», «Ув’язнені історії», «Фольклор на подвір’ї», «Античний Пентатлон». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://litme.com.ua/interaktyvni-muzeyni-programy