Лекція «Приповість же в школярів: не вкрав, але достав (школярські та студентські звичаї в Україні 17-18 ст)»

У лекції, що відбудеться у Національному музеї історії України, йтиметься і про давні педагогічні прийоми, і про різноманітні вияви студентського повсякдення. З подачі Гоголя, а також завдяки давній бурлескній поезії сформувався узагальнений образ школяра та студента як хитрих гультіпак, які ладні взяти те, що погано лежить, побитися навкулачки чи зачіпати дівчат та молодиць. З іншого боку, всі дисциплінарні порушення вихованців мали суворо фізично каратися їхніми наставниками. Насправді тогочасні шкільні звичаї виходили далеко за межі освітніх осередків, стосувалися різноманітних подій, а подекуди й пережили саме ранньомодерне шкільництво – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nmiu.com.ua/index.php/novyny/349-lektsiia-prypovist-zhe-v-shkoliariv-ne-vkrav-ale-dostav-shkoliarski-ta-studentski-zvychai-v-ukraini-17-18-st