Круглий стіл до 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка

До 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка 5 березня 2019 року в Національному музеї історії України відбувся круглий стіл «Громадянсько-патріотичні ідеї Тараса Григоровича Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України».Захід у співпраці з НМІУ та Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка організували Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, науково-дослідна лабораторія грінченкознавства Інституту філології Київського університету ім. Бориса Грінченка, Київський професійно-педагогічний коледж ім. Антона Макаренка – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nmiu.com.ua/novyny/1159-kruhlyi-stil-do-205-i-richnytsi-vid-dnia-narodzhennia-tarasa-shevchenka-v-nmiuа.