Конференція «70 років по тому…», присвячена річниці операції «Вісла»

Львівський історичний музей та Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України організували та провели 26 квітня 2017 року наукову конференцію «70 років по тому…», присвячену річниці операції «Вісла».. Виступаючі відзначили насильницький нелюдський характер т.зв. операції «Вісла» за результатами якої понад 150 тис. українців було депортовано польськими властями з їхніх етнічних земель на сході Польщі у центральні та західні регіони країни. Це призвело до втрати ними свого коріння і поступової асиміляції на нових теренах. При цьому сотні українців загинули, потрапили до тюрем, чимало родин втратило своє майно. Учасники конференції були одностайними, що цей злочин повинен бути визнаний найвищими владними структурами України та Польщі як акт етноциду проти українців – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lhm.lviv.ua/exhib/160.html