Конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики»

Запрошуємо взяти участь у IV Всеукраїнській науковій конференції «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана Світличного», яка відбудеться 20 вересня 2019 року в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. Напрями роботи: Іван Світличний та його доба; спадщина Івана Світличного; біографістика: теоретичні та прикладні студії; історіографія і джерелознавство біографістики; персоналії в історії, літературі та культурі; роль особистості в історії класичного університету; мікроісторичні та регіональні дослідження: слобожанський вимір – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://philosophy.karazin.ua/ua/news/news_110.html?fbclid=IwAR04g-zs6M4IEExthM4cH1gjDA8tt6fHXAOu1EhLOmWvB69yeD5Yq1Zo4nI