Конференція «Музей як невід’ємна складова відкритого соціокультурного середовища»

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Музей як невід’ємна складова відкритого соціокультурного середовища»,яка відбудеться 14 – 15 травня 2020 року в рамках святкування 40-річчя Музею мистецтв Прикарпаття. Для обговорення на конференції пропонується наступна тематика: історія становлення та розвитку Музею мистецтв Прикарпаття; музей у контексті нерозривного єднання минулого, сучасного, майбутнього: теорія і практика; методи творчого освоєння музейного простору; нові концептуальні підходи виставкової та експозиційної діяльності музеїв, шляхи реалізації інноваційних проектів; здобутки у наукових дослідженнях, атрибутуванні, реставрації творів українського та світового мистецтва у музейних збірках – [Електронний ресурс] – Режим доступу: artmuseum_if@ukr.net. http://prostir.museum/ua/post/42390