Конференція «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка»

14–15 вересня 2018 року в містах Каховка і Нова Каховка проходитиме ІІІ Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка». Напрями роботи конференції: культурні надбання краю у минулому і сучасності України: археологічні, етнографічні, джерелознавчі, музеєзнавчі, літературознавчі, релігієзнавчі студії; краєзнавство і туризм, природно-географічні, екологічні та соціально-економічні особливості краю; Каховка, Херсонщина, Таврія, Південь України в контексті вітчизняної історії; історико-педагогічні дослідження краю; видатні особистості в житті краю– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=11534#more-11534