Конференція«Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику вийшло друком наукове видання: Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Шостої науково-практичної конференції (26–27 вересня 2018 р.) До збірника увійшли розвідки учасників Шостої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, наковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kplavra.kiev.ua/ua/27-September-scientific-edition-Museum-pedagogy-ukr