Комплексна програма «Музей – школі» Волинського краєзнавчого музею

Відповідно до програм загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв області Волинський краєзнавчий музей розробив і видав комплексну програму «Музей-школі» (на допомогу вчителям та учням навчальних закладів Волинської області (2015/2016 навчальний рік)». Метою програми є виховання культури музейної аудиторії, як сьогоднішньої, так і потенційної в майбутньому. Завданням програми є популяризація музею, широке використання різних форм музейної комунікації, як у процесі навчання, так і у виховній роботі: – [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://volyn-museum.com.ua/news/volinskim_kraeznavchim_muzeem_na_dopomogu_vchiteljam_ta_uchnjam_navchalnikh_zakladiv_volinskoji_oblasti_vidano_programu_muzej_shkoli/2015-08-29-1986