Знайомство з археологією для літніх шкільних таборів

Впродовж усього часу проведення літніх шкільних таборів Харківський історичний музей відвідало чимало дітей. Окрім прегляду виставок, музей пропонує низку спеціальних музейних заходів, що висвітлюють найцікавіші теми історичної науки. Одним з популярних є зустріч «Таємниці археології», на якій учні харківських шкіл познайомилися з археологічною наукою, опанували деякі початкові навички вивчення викопних старожитностей, дізналися як правильно проводити розкопки і визначити вік артефактів. Усвідомлення дітьми необхідності збереження культурної спадщини є запорукою створення національно свідомого суспільства – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://museum.kh.ua/news/news.html?title=Znaiomstvo-z-arkheolohiieiu-dlia-litnikh-shkilnykh-taboriv