Журнал «МІКС» шукає авторів

Журнал Місто: історія, культура, суспільство / City: History, Culture, Society запрошує надсилати рукописи статей на тему «Музей в міському просторі». Орієнтовні напрямки – музейний менеджмент, музейна антропологія, фізичний простір музеїв (будівлі, в яких музеї розташовані, музей під відкритим небом в міському просторі тощо), музей як частина культурного та публічного простору, музеї та їхні особливості функціонування в українських містах (та за кордоном). Місто та музей як взаємопов’язані структури – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/38964