Етнографічне музейництво в Україні і на Волині

27–28 квітня 2017 року у Волинському краєзнавчому музеї відбудеться П’ята Волинська обласна науково-етнографічна конференція «Етнографічне музейництво в Україні і на Волині». Основна проблематика: музеї у дослідженні, збереженні та популяризації етнографічних пам’яток; проблеми та перспективи розвитку етнографічного музейництва; етнографічні музейні збірки: формування і каталогізація; дослідження та вивчення народної культури Волині й Західного Полісся. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=8945#more-8945