Еколого-просвітницька година до Всесвітнього дня захисту тварин

5 жовтня 2016 року в Сумському обласному краєзнавчому музеї відбулась еколого-просвітницька година до Всесвітнього дня захисту тварин з вихованцями дитячого садочку №21 «Волошка». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.sumy.ua/ekologo-prosvitnicka-godina-do-vsesvitnogo-dnya-zaxistu-tvarin/