Дубенські наукові читання

Державний історико-культурний заповідник м.Дубна у вересні 2019 р. з нагоди 85-річчя музейної справи на Дубенщині проводить «Дубенські наукові читання», присвячені новим дослідженням та актуальним питанням історії, культури, музейництва, збереження та популяризації історично-культурної спадщини Дубна, міст та сіл України. Передбачається розгляд наступних напрямків досліджень: пам’ятки минулого (археологія, архітектура, мистецтво, фольклор, джерелознавство та ін.) у нових дослідженнях; історична постать – творча сила на тлі своєї епохи; досвід, правові аспекти, проблеми реставрації та музеєфікації пам’яток; популяризація історико-культурної спадщини в Україні – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41816