Дніпровським історичним музеєм розгорнуто новий проект «НайМолодші у ДНІМі»

Важливим завданням адміністрації музею є формування музейного колективу, залучення на роботу молодих фахівців, які будуть продовжувати справу сьогодення, внесуть новизну у музейну діяльність, зроблять музей привабливим для всіх поколінь, різних верств населення регіону. Як правило, ці задуми пов’язані з експозиційно-виставковою діяльністю, освоєнням нових експозиційних площ тобто оновленням та реекспозицією стаціонарних експозицій, створенням нових експозицій та виставок з власних фондів та приватних збірок – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/38164