Дитячий день «Магія символів: як писали до появи алфавітів»

Поява писемності – одна із найважливіших подій в історії людства, що назавжди змінила світ і дала змогу передавати інформацію на небачені відстані. Писемність не виникла з появою людства, але стала важливою частиною його існування, без якої ми вже не уявляємо свого життя. Тому помандруємо у дописемні часи, і спробуємо зрозуміти, як давні люди передавали інформацію без абеток і літер, і відтворимо шлях, який пройшла писемність від давнини до сьогодення – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nmiu.com.ua/anonsy-museum/993-dytiachyi-den-mahiia-symvoliv-iak-pysaly-do-poiavy-alfavitiv-vidbudetsia-10-lystopada