«Військово-історичне музейництво в Україні: передумови, становлення та розвиток (кінець ХІХ – початок XXI століть)»

10 вересня 2019 року в залі засідань Центру пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури відбувся захист першої докторської дисертації. на тему:«Військово-історичне музейництво в Україні: передумови, становлення та розвиток (кінець ХІХ – початок XXI століть)» (дисертант Вадим Машталір), поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pamjatky.org.ua/?p=15349