Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та пам’яткознавства України»

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 20 квітня 2018 року проводить Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та пам’яткознавства України», присвячений 100-літтю історичної науки та освіти в ДНУ ім. Олеся Гончара.Робота семінару планується за такими напрямами:теоретичні та прикладні аспекти історичного краєзнавства;науковий статус та перспективи розвитку музеології;теоретичні, юридичні та практичні проблеми охорони пам’яток історико-культурної спадщини;основні напрями та завдання професійної підготовки кадрів в сферах історичного краєзнавства, музейної справи та охорони історико-культурних пам’яток; видатні особистості історичного краєзнавства, музеєзнавства та пам’яткознавства – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://prostir.museum/ua/post/40285