Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейні читання пам’яті М.Біляшівського і Д.Щербаківського»

Національний музей українського народного декоративного мистецтва з нагоди 150-річчя від дня народження М.Біляшівського та 140-річчя від дня народження Д.Щербаківського проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Музейні читання пам’яті М.Біляшівського і Д.Щербаківського».

Основні тематичні напрямки роботи конференції: шляхи становлення та комплектування музейних збірок, проблеми та нові тенденції музейних експозицій, інноваційні принципи в організації діяльності музеїв, нові підходи до форм і методів роботи з різними категоріями відвідувачів – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua