Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України»

Національний заповідник «Глухів» повідомляє, що чергова щорічна всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України» проходитиме 26–28 травня 2021 року. Для постійних учасників і бажаючих вперше взяти участь у її роботі пропонуємо інформлист із зазначенням термінів подання заявок і вимог до оформлення статей, які будуть опубліковані у черговому випуску збірника наукових праць «Сіверщина в історії України» до початку роботи конференції. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nz-hlukhiv.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/Informlist_2021.jpg