Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейні старожитності: колекції, імена, долі»

Національний музей українського народного декоративного мистецтва запрошує взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музейні старожитності: колекції, імена, долі», присвяченої 120-річчю колекції музею, яка відбудеться 14-15 листопада 2019 року. Метою конференції є залучення науковців, дослідників мистецтва до всебічного вивчення музейних колекцій і шляхів їх комплектування, до наукового опрацювання як окремих музейних предметів, так і певних груп пам’яток, до проблем атрибуції та реставрації творів – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/#ZCONF19