Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейні читання пам’яті М. Біляшівського і Д. Щербаківського»

16-17 листопада 2017 року у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейні читання пам’яті М. Біляшівського і Д. Щербаківського». Серед основних напрямків роботи конференції –тема «Нові підходи до форм і методів роботи з різними категоріями відвідувачів»– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/SCIENCE/DOC/PRG17SPC.PDF