Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки розвитку музейної справи та музеєзнавства в контексті європеїзації української гуманітаристики

Музей видатних діячів української культури 16 листопада 2017 року проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Перспективні напрямки розвитку музейної справи та музеєзнавства в контексті європеїзації української гуманітаристики». Серед основних тематичних напрямків роботи конференції: історія музейної справи в Україні, музеєзнавство на сучасному етапі, музеї як соціокультурні інституції, доцільність створення відкритих експозицій у музеях різних типів та музейна педагогіка. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/39759