Всеукраїнська конференція «Житомиру-1135»

27-28 вересня 2019 року в Житомирі відбудеться Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Житомиру-1135», присвячена 1135-річчю заснування міста Житомира та 575-річчю надання місту Житомиру Магдебурзького права. На конференції передбачається розглянути наступні напрямки досліджень: історія Житомира від давнини до сьогодення; розвиток культури, освіти, науки і мистецтва рідного краю; постаті землі Житомирської; актуальні питання історії та сьогодення архівної, бібліотечної, музейної та пам’яткоохоронної справ, краєзнавчого руху та туризму; загальні питання краєзнавства – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=13607#more-13607