Вперед, у минуле!

На тлі зменшення у НІКЗ «Гетьманська столиця» в 2014 р. (з об’єктивних причин) кількості проведених екскурсій, на противагу цьому, колектив заповідника значно активізував іншу свою діяльність в науково-освітньому напрямку та співпраці із навчальними закладами нашого регіону. Охоплено нашою увагою всі вікові категорії населення — від дитячого садочка до людей поважного віку, старожилів міста. Традиційно працював лекторій заповідника, як «стаціонарний» — в приміщенні Музею археології Батурина, так і на респондентських територіях, тобто в школах, організаціях Батурина і навколишніх населених пунктах. Невичерпна Батуринська тематика поповнилася кільканадцятьма новими лекційними темами (разом 15 тем), розробленими науковими співробітниками заповідника. Всього за 2014 рік проведено 73 лекції, які прослухало 1200 осіб – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/34256