Видано Волинський музейний вісник: Наук. зб.: Вип. 6., у якому опубліковано матеріали науково-практичної конференції «Музейна педагогіка. Теорія і практика» (м. Луцьк, 12 лютого 2014 року)

Волинський краєзнавчий музей спільно з кафедрою документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки підготував і видав Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 6. / упр-ня культури Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – 362 с.

У книзі вміщено статті та повідомлення з історії та практики музейної та пам’яткоохоронної справи на Волині та в Україні. В окремих розділах подано статті та матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю від дня народження Олени Пчілки та 65-річчю з часу створення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки «Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури» (с.Колодяжне на Волині, 26-27 червня 2014 року), Четвертого круглого стому з нагоди Міжнародного дня музеїв «Музейна комунікація: теорія і практика» (м.Луцьк, 15 травня 2013 року), Волинської науково-практичної конференції «Музейна педагогіка. Теорія і практика» (м.Луцьк, 12 лютого 2014 року). Видання розраховане на науковців, музейних та освітніх працівників, краєзнавців – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/33102