Авторська екскурсія виставкою «Нацпром»

13 червня 2018 року художник Микола Маценко провів авторську екскурсію виставкою «Нацпром» та особисто поспілкувався з студентами та викладачами кафедри дизайну ЧДТУ. Митець, пояснюючи вкладені у художні твори змісти, безпосередньо розповів про представлені на виставці у Черкаському художньому музеї живописні цикли «Неофольк» і «Геральдика», серію архітектури Києва, робіт на історичну тематику, а також поговорив з студентами про пошук власного мистецького почерку та відповідальність перед глядачем – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museum.ck.ua/авторська-екскурсія-виставкою-нацпр/