Олексій Діброва: 120 років

Олексій Діброва: 120 років

All day
25.02.2024

Олексій Тимофійович Діброва – вчений, географ, педагог, засновник української наукової школи економічної географії, організатор географічної освіти, методист та громадський діяч.

Народився 25 лютого 1904 в селі Тупичеві, нині Городнянського району на Чернігівщині. Навчався у середній школі в місті Городня. 1922 закінчив спеціально-економічну профшколу, а 1927 – Київський кооперативний інститут. Під час навчання в інституті виявив зацікавленість до науки і був рекомендований до аспірантури при Українському науково-дослідному Інституті географії і картографії у Харкові, яку успішно закінчив 1932 за спеціальністю «економічна географія». Викладав у Харківському фінансовому інституті та Харківському інституті торгівлі.

З 1934 – у Києві: доцент кафедри економічної географії Київського університету та завідувач відділом економічної географії Науково-дослідного географії при університеті. Одночасно за сумісництвом завідував кафедрою економічної географії Київського педінституту. 1936 захистив кандидатську дисертацію, присвячену комплексному вивченню Бессарабії.

Під час Другої світової війни працював в евакуації. У 1944-47 – у Київському університеті на посаді директора Науково-дослідного інституту географії. У 1948-56 завідував відділом методики географії Українського науково-дослідного інститут педагогіки (УНДІП). 1959 захистив докторську дисертацію «Географія Української РСР». Підготував понад 10 кандидатів та трьох докторів географічних наук.

У 1959–1973 – завідувач кафедри економічної та соціальної географії Київського університету. Читав лекції з економічної географії на економічному факультеті, факультетах міжнародних відносин та журналістики. У професійному середовищі О. Діброву вважають видатним фахівцем у галузі дослідження географії господарства нашої держави та її регіонів, економічного районування території України й методики викладання географії.

Був ініціатором низки видань та їх редактором, автором багатьох статей, які опубліковані в різних збірниках. Так, серед географів України відомі чотиритомник «Видатні вітчизняні географи, мандрівники і мореплавці» (1951-57), географічні щорічники «Географія в школі» (1948-56), «Краєзнавство в школі» (1950-56), збірник «Педагогічні читання з географії» (1950-57), які надали вчителям значну методичну допомогу. В них вміщено статті й методичні поради з актуальних питань методики географії, організації та проведення краєзнавчої роботи в школах. Вагомим є внесок ученого і у розвиток картографії. Він був науковим консультантом та редактором численних атласів, енциклопедій, навчальних настільних карт УРСР та окремих її областей. В 1953-64 за редакцією О. Діброви вийшло декілька збірників Географічного товариства України з економіко-географічної проблематики. В 1966-72 очолював редакційну колегію міжвідомчого наукового збірника «Економічна географія», започаткованого у 1966 (вийшло 15 випусків).

Підготував до друку низку підручників та навчальних посібників з географії, серед яких: підручник «Географія Української РСР» для середньої школи, що витримав 11 видань протягом 1960-71 і був виданий українською, російською, польською, угорською та румунською мовами, «Географія Української РСР: Підручник для студентів географічних факультетів університетів і педінститутів України» (1954, 1958, 1982).

Громадська діяльність О. Діброви різноманітна: голова науково-методичної ради Секції географії Міністерства освіти України, член експертної комісії геолого-географічних наук Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України, член Президії Вченої ради Географічного товариства України, товариства «Знання» тощо. Здійснював значну організаційну та просвітницьку роботу, часто виступав на республіканському радіо і телебаченні з цікавими лекціями.

Помер 21 січня 1973, похований у Києві на Байковому цвинтарі.

 

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.