Степан Сірополко: 150 років

Степан Сірополко: 150 років

All day
15.08.2022

«Нація, яка хоче зберегти своє існування, мусить домогатися рідної школи, де вивчення рідної мови та літератури, рідної історії та географії є найважливішими предметами... »

Степан Сірополко

15 серпня 2022 виповнюється 150 років від дня народження відомого українського педагога, фахівця з позашкільної освіти, школознавця, бібліотекознаця, культурного і громадського діяча — Степана Онисимовича Сірополка. Постановою Верховної Ради України № 6406 «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках» ювілей діяча відзначається на державному рівні.

Зупинимось окремо на педагогічній та культурно-просвітній діяльності Степана Сірополка.

 • Обіймав посаду радника з питань освіти при Генеральному секретаріаті Української Центральної Ради, пізніше (липень 1919 року) — товариша Міністра народної освіти УНР. Разом з Генеральним секретарем П. Холодним розробив проект «єдиної школи»;
 • Викладав у Київському Фребелівському педагогічному інституті та на численних курсах для вчителів і культурно-освітніх діячів;
 • Працював у численних українських наукових, національно-культурних та громадських установах й організаціях;
 • Виступав за національний характер шкільництва; обґрунтовував тісну єдність дошкільного, фізичного та національного виховання;
 • Відстоював право українців навчати дітей рідною мовою в українських школах;
 • Вивчав проблеми позашкільної освіти;
 • Обстоював принцип взаємозв’язку між питаннями національної освіти і бібліотечної справи; розробив інструкцію для бібліотекарів, уклав «Взірцевий каталог шкільної та народної бібліотеки» (1918), видав перший практичний порадник для бібліотекарів України;
 • З його ініціативи були відкриті безкоштовні бібліотеки-читальні;
 • Значну частину свого життя (39 років) Степан Сірополко змушений був працювати за кордоном у вимушеній еміграції. З 1923 року читав лекції про позашкільну освіту на курсах для вчителів нижчих і середніх шкіл у каліському військовому таборі у Польщі. 1925 року став професором школознавства та позашкільної освіти в Українському Високому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова в Празі й в Українському технічно-господарському інституті позаочного навчання в Подєбрадах, на відділі журналістики.
 • Досліджував творчість видатних українських педагогів – М. Корфа, М. Пирогова, М. Драгоманова, П. Холодного, І. Стешенка та ін.
 • Автор монографії «Історія освіти на Україні» (Львів, 1937) – першого цілісного дослідження історії української освіти;
 • Друкувався в часописах «Світло», «Вільна українська школа», «Нова школа», «Учительський голос», «Учитель», «Шлях освіти і навчання», «Рідна школа», «Літературно-науковий вісник» та ін.

Степан Сірополко належить до плеяди видатних українських педагогів, які присвятили свої життя боротьбі за незалежність і розвиток України. А головною підвалиною української державності, на думку Степана Онисимовича, мала стати саме національна освіта.

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.