Микола Грунський: 150 років

Микола Грунський: 150 років

All day
10.10.2022

150 років від дня народження Миколи Грунського (1872–1951), українського мовознавця, педагога

 

Микола Грунський народився 10 жовтня 1872 в м. Суми в сім’ї службовця. Закінчивши Сумську гімназію, у 1891 вступив до Харківського університету на історико-філологічний факультет, який закінчив у 1896. Ще будучи студентом, виявив великий інтерес до наукової роботи, опублікувавши в «Учених записках» Харківського університету низку наукових статей. Його праця «Умственное движение Руси в XVI веке» в 1893 удостоєна золотої медалі. З 1900 працював університеті приват-доцентом: читав курси історії слов’янських літератур, згодом слов’янських мов та старослов’янської палеографії. 1903 молодий вчений переїхав в Юр’єв (нині м. Тарту в Естонії), де працював викладачем гімназії, а потім екстраординарним професором у Юр’євському університеті.

З 1915 до 1949 беззмінно керував кафедрою російського мовознавства Київського університету, до останніх днів був професором цього університету, а у 1919-1920 – ректором університету. Одночасно від 1920 працював у мовознавчих комісіях АН УРСР, упродовж 1930–1950 був старшим науковим співробітником в Інституті мовознавства АН УРСР, де брав участь у підготовці українського правопису.

Вивчав проблеми походження слов’янського письма, палеографії; мову найдавніших пам’яток, зокрема Київських глаголичних листків. Досліджував та видавав «Слово о полку Ігоревім», переклав цей твір українською мовою (1931). Автор низки підручників та посібників зі старослов’янської, російської та української мов, лексикографії та методики викладання мови, серед них: «Лекции по древнецерковнославянскому языку» (1906), «Очерки по истории разработки синтаксиса славянских языков» (1912), «Украинская грамматика» (1918), «Вступ до слов’янського мовознавства» (1946) та ін. Кілька праць М. Грунського присвячені польській, чеській, болгарській, сербській мовам, а також науковій спадщині видатного українського лінгвіста О. Потебні.

Окрім понад 200 праць зі слов’янського мовознавства, низку робіт учений присвятив педагогічній проблематиці. В 1914 побачила світ книга М. Грунського «Лекції з педагогіки», яка є сконцентрованим відображенням поглядів автора на педагогіку та її завдання, а саме: ядром педагогіки є вчитель, головна роль якого – виховання у процесі навчання. Спеціальні дослідження М.Грунського присвячені педагогічні спадщині К. Ушинського та М. Пирогова.

Помер Микола Грунський 13 серпня 1951, похований у Києві на Лук’янівському кладовищі.

Постановою Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках» 150 років від дня народження Миколи Грунського відзначається на державному рівні.

View full calendar

This entry was posted in . Bookmark the permalink.